Doneren

SUN Drechtsteden heeft een ANBI-status. U kunt donateur worden of een gift verstrekken: bankrekeningnummer NL58 RABO 0307 7761 31 t.n.v. Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Ook organisatoren van evenementen worden uitgenodigd SUN Drechtsteden als goed doel te sponsoren.

Het RSIN van de Stichting is: 8556.71.051

Reacties zijn gesloten.