Hulp bij urgente financiële noden

Wij zijn een organisatie die financiële hulp biedt in bijzondere omstandigheden of urgente financiële noden. Die hulp is gericht op mensen, die tussen wal en schip dreigen te raken. Het kan namelijk gebeuren dat er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Soms helemaal niet, soms niet tijdig of niet voldoende. Om de nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners dan op ons een beroep doen. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Wij bieden 3 vormen van hulp aan: noodhulp, leenfonds en leefgeld. Elders vindt u daarover een beschrijving. Voorbeelden van hulpverlening zijn daarbij ook vermeld. Wij hebben geen rechtstreeks contact met cliënten. Wij komen in actie op verzoek van dienstverleners, zoals sociale wijkteams. Voor aanvragen voor hulp, kan men gebruik maken van een digitaal aanvraagformulier. Voordat een aanvraag wordt ingediend, moet eerst telefonisch contact op worden genomen met een van onze medewerkers. Dat bevordert, zo is onze ervaring, de communicatie enorm. Wij zijn zeer goed bereikbaar en werken snel.

Belangrijk

Voor alle dienst-/hulpverleners: graag eerst bellen voor overleg, voordat u een aanvraag indient: 06-29802511