Hulp bij financiële problemen

In de Drechtsteden, bestaande uit de plaatsen Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, kunnen mensen te maken krijgen met bijzondere financiële omstandigheden of urgente financiële noden. Het kan gebeuren dat daarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Soms helemaal niet, soms niet tijdig of niet voldoende. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten. Voorbeelden van onze hulpverlening treft u elders op onze site aan. Voor aanvragen ten behoeve van noodhulp, in de vorm van een financiële bijdrage en/of een renteloze lening, verwijzen wij dienst-/hulpverleners naar het digitale aanvraagformulier noodhulp of leenfonds. Op dezelfde pagina staat ook een papieren aanvraagformulier waarmee zij via een versnelde procedure leefgeld aan kunnen vragen. Voordat een aanvraag wordt ingediend, moet eerst telefonisch contact op worden genomen met een van onze medewerkers.

Belangrijk

Voor alle dienst-/hulpverleners: graag eerst bellen voor overleg, voordat u een aanvraag indient: 06-29802511