Over SUN

Stichting Urgente Noden Drechtsteden helpt individuele nood lenigen

Wat is onze doelgroep?

Uit landelijke cijfers blijkt, dat naar voorzichtige schatting 5% tot 8% van de huishoudens met een inkomen tot 125% van het minimum jaarlijks in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet (tijdig of voldoende) een beroep kan worden gedaan op voorzieningen zoals de Participatiewet. Vaak gaat het om calamiteiten bij lage inkomensgroepen, zoals ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid, samenvallende tegenvallers bij alleenstaande ouders. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken. Het noodhulpbureau is van mening dat hulp dan niet van toeval afhankelijk dient te zijn en dat een brede samenwerking nodig is.

Één Stichting met een centraal adres voor noodhulp, waarop hulpverleners voor hun cliënten een beroep kunnen doen, betekent ook een efficiencyslag voor hulpverlening en fondsen. Hulpverleners hoeven niet eindeloos te zoeken naar een fonds dat wil helpen, en fondsen kunnen rekenen op betrouwbare informatie. Noodhulp wordt zo een toegankelijk instrument voor hulpverleners binnen het hulpplan.

Hoe werken wij?

Zie daarvoor het onderdeel aanvragen en richtlijnen. In alle gevallen begint de aanvraag met telefonisch contact tussen de betreffende hulpverleners en onze medewerkers, waarbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden worden onderzocht.

Waar gaat ons geld naar toe?

Via een aanvraag van – en veelal in samenwerking mét – andere organisaties wordt de situatie van de betreffende cliënt gewogen. Daarbij is geen enkel geval gelijk. Het is puur maatwerk, waarbij ook eerst andere hulpmogelijkheden worden onderzocht. Wij fungeren immers als een vangnet nadat hulpverlenende instanties aan het eind van hun – formele – mogelijkheden zijn. De cliënt ondervindt hiervan niet direct hinder; de weging van de hele situatie vindt plaats tussen onze medewerkers en de aanvragende organisatie.

Hierna volgt een viertal voorbeelden van verstrekte hulp.

  • Op aanvraag van Gemiva is een bijdrage van € 470,- verstrekt als aanvulling op een bijdrage van de Stichting Leergeld. Het is bedoeld voor huiswerkbegeleiding van een dochter van een analfabetische moeder.
  • Aan een cliënt van Bouwman-GGZ is een wasmachine verstrekt in verband met financiële en gezondheidsproblemen.
  • Op verzoek van het Leger des Heils is een mevrouw – nadat ze het huiselijk geweld was ontvlucht – een wasmachine, koelkast en kookplaat verstrekt voor een totaalbedrag van € 480,-
  • Aan een cliënt van Vivenz is, in samenwerking met het Sociaal Fonds Kerken Dordrecht, deels een gift en deels een lening verstrekt van in totaal € 700,- voor een hernieuwde huurstart ter voorkoming van dakloosheid.

folderMet deze link kunt u onze folder downloaden

 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis

In 2014 kwamen het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, hulpverleningsorganisaties en gemeentelijke diensten een aantal keren bijeen om over het vraagstuk van urgente nood te praten. Zij concludeerden in november 2014 dat in de Drechtsteden individuele huishoudens geconfronteerd kunnen worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente noden. Hierbij gaat het om financiële noden waarvoor geen wettelijke voorzieningen (tijdig of voldoende) beschikbaar zijn.

Geconcludeerd werd dat het belangrijk is dat er mogelijkheden zijn voor hulpverleners om in die situaties tijdig nood te kunnen verminderen. Om die reden is op initiatief van de Drechtsteden en met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Fonds DBL uit Rotterdam de “Stichting Urgente Noden Drechtsteden” voorbereid.

Op 29 oktober 2015 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats. Voorzitter is Kees Vos. De Stichting is een uniek samenwerkingsverband van de overheden van de Drechtsteden, het hulpverleningsveld (van maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, woningbouwcorporaties, welzijnsstichtingen tot maatschappelijke opvang en jeugdzorg), maatschappelijke organisaties, kerken en fondsen. De Stichting heeft de vorm van een publiek-private samenwerking vanuit de opvatting dat in noodsituaties niemand het alleen kan.

SUN Drechtsteden heeft 1 werknemer in dienst.
Beloning geschiedt volgens de CAO Welzijn.

Reacties zijn gesloten.