Home

In de Drechtsteden kunnen mensen te maken krijgen met bijzondere financiële omstandigheden of urgente financiële noden. Het kan gebeuren dat daarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Soms helemaal niet, soms niet tijdig of niet voldoende. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners van organisaties waarmee een convenant is afgesloten een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten. Voorbeelden van onze hulpverlening treft u elders op onze site aan.

Reacties zijn gesloten.