Home

In de Drechtsteden kunnen mensen geconfronteerd worden met bijzondere financiƫle omstandigheden of urgente financiƫle noden, waarvoor geen of niet tijdig of niet voldoende voorliggende wettelijke voorzieningen beschikbaar zijn. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners van organisaties waarmee een convenant is afgesloten een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten.

Comments are closed.