Casusomschrijvingen

 


Toch nog wat aan de hand

Mevrouw X heeft een operatie aan een van haar handen ondergaan. Op medisch advies dient ze acht behandelingen van een fysiotherapeut te krijgen. Dit kan ze niet betalen, omdat er sprake is van schulden. Omdat er geen ruimte meer binnen het verzekeringspakket is voor deze behandelingen, kan SUN Drechtsteden hierin voorzien.


Lege koelkast

Dhr. Y werkt via het uitzendbureau. Zijn contract wordt echter niet verlengd. Hij kan hierdoor niet meer in zijn onderhoud voorzien. In afwachting van een bijstandsuitkering, die nog twee weken op zich zal laten wachten, blijkt er geen geld te zijn voor voedsel. De lege koelkast kan weer worden gevuld met een eenmalige boodschappen-bijdrage van SUN Drechtsteden.


Nieuw leven zonder vader en partner

Een nieuw leven dient te worden opgebouwd nadat een moeder en haar kinderen huiselijk geweld zijn ontvlucht. Met achterlating van schulden is de vader vertrokken en niet terug te vinden. Moeder en kinderen zullen voor een nieuwe start een huurwoning gaan betrekken. SUN Drechtsteden draagt bij aan de leefbaarheid in de woning met een koelkast en wasmachine.


Op de fiets voor behandeling kind

Mevrouw X staat er als moeder alleen voor. Moeder en kind leven van een minimaal budget, omdat er sprake is van een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. Moeder dient haar dochtertje van twee jaar oud twee keer per week naar een behandelgroep te brengen. De reis van Papendrecht naar Dordrecht gaat het best en meest voordelig op de fiets. Deze fiets heeft mevrouw X niet tot haar beschikking. SUN Drechtsteden draagt er zorg voor.


Sleutel tot zelfstandig wonen

Psychiatrische problemen, scheiding en schulden maakten het leven van dhr. Y zwaar. Na twee jaar begeleid wonen is hij nu weer in staat om op zichzelf te wonen. Hij kan verder ambulant worden begeleid. Hij komt in aanmerking voor een woning bij een woningcorporatie. De sleutel krijgt hij echter pas tot zijn beschikking nadat de eerste huur en borg zijn betaald. Door schulden heeft hij niet kunnen sparen voor deze grote uitgave in één keer. Voor bijzondere bijstand komt hij niet in aanmerking. SUN Drechtsteden betaalt de eerste huur.


Dit kan niet door de beugel

Het gezin X dient de eigen bijdrage te betalen voor een beugel van dochter. Het gezin leeft door schulden van leefgeld. Voor dergelijke uitgaven is geen ruimte. Dient de beugel daarom voortijdig te worden verwijderd? SUN Drechtsteden vergoedt de kosten tot het volgende jaar. Met de bewindvoerder van het gezin wordt voorzien in een regeling voor het volgend jaar. De beugel kan nu blijven totdat die niet meer nodig is.


Verhuizen naar een geschikte woning

Mevr. Y dient te verhuizen om gezondheidsredenen. Om zich met rollator en rolstoel door de woning te kunnen verplaatsen is vloerbedekking nodig. Mevr. Y zit in een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject. Een lening afsluiten is daarom niet mogelijk. SUN Drechtsteden voorziet in laminaat.


Opleiding na je 18e verjaardag

X is 18 geworden. Haar opleidingsbijdrage vanuit Stichting Leergeld komt hiermee te vervallen. Voor haar toekomst is het van groot belang dat zij haar kappersopleiding kan afmaken. Daarvoor ontbreken haar toereikende middelen. De Bijzondere Bijstand voorziet in een laptop. SUN Drechtsteden vult aan met kappersbenodigdheden.


Kind draagt niet bij

Mevrouw Y is gekort op haar uitkering. Haar volwassen zoon dient bij te dragen aan het huishouden. Dat doet hij (verslaafd) echter niet. Gevolg is dat mevrouw Y haar eigen bijdrage niet kan betalen waar het haar behandeling bij de therapeut betreft. Met de hulpverlener wordt gezocht naar een oplossing voor de zoon om uit huis te gaan. SUN Drechtsteden voorziet in de eigen bijdrage voor moeder.

 

Reacties zijn gesloten.