Verantwoording

Toelichting op 2015
Financieel overzicht 2015
Projectplan 2016-2018
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Het werk van SUN Drechtsteden wordt onder andere mogelijk gemaakt door de onderstaande donoren en subsidiegevers. Daarnaast zijn er anonieme giften/fondsen die bijdragen leveren.

 • Dioraphte
 • Fentener van Vlissingen Fonds
 • Fonds DBL
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 • Stichting Armoedefonds
 • Stichting Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Nalatenschap De Drevon
 • Stichting Pape-Fonds
 • Fonds Anoniem
 • Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht
 • Vrienden van Yulius
 • Stam Fonds
 • Stichting Anders

Reacties zijn gesloten.