Verantwoording

Toelichting op 2015
Financieel overzicht 2015
Projectplan 2016
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Het werk van SUN Drechtsteden wordt onder andere mogelijk gemaakt door de onderstaande donoren en subsidiegevers. Daarnaast zijn er anonieme giften/fondsen die bijdragen leveren.

sponsorlogoos

Reacties zijn gesloten.