Presentatie SUN Drechtsteden

Donderdag 3 maart presenteerde SUN Drechtsteden zich in de Buitenwacht. De bijeenkomst werd goed bezocht door hulpverleners, vertegenwoordigers van gemeenten, politieke partijen en fondsen. Zij hadden er een informatieve en interactieve middag.

Hans Berrevoets, algemeen bestuur SUN Drechtsteden, leidde het verloop van het programma en stelde SUN Drechtsteden in de gelegenheid zich voor te stellen en met anderen van gedachten te wisselen over de rol van SUN bij urgente noden. De Dordtse wethouder Bert van de Burgt, met als portefeuille onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zaken, benadrukte de betekenis van SUN Drechtsteden voor mensen die in nood verkeren. Kees Vos, voorzitter van SUN Drechtsteden en Ellen van ’t Zelfde, de coördinator vertelden hoe SUN Drechtsteden te werk gaat.

Convenant
Er werd ingegaan op het convenant dat de stichting wil sluiten met de partijen die met haar samenwerken. Met elkaar zullen partijen tot nadere afstemming komen. Daartoe heeft SUN Drechtsteden een convenant in het leven geroepen, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen die van toepassing zijn bij de ondersteuning die de organisatie biedt. Organisaties die nog geen convenant met SUN Drechtsteden hebben, zullen de komende maanden worden benaderd. Vanzelfsprekend kunnen hulpverlenende organisaties SUN Drechtsteden hiervoor zelf ook benaderen.

Buitenwacht
Er was ook gelegenheid om te netwerken. Aan het einde was er een drankje en een hapje, verzorgd door de Buitenwacht.

Nalezen
Over de werkwijze van SUN kunt u meer lezen in de folder en in de richtlijnen van SUN op de website van SUN. U kunt met vragen ook terecht bij de coördinator van de stichting.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.